kopp very strong

Samarbeten

Astrid Lindgren arbetade med de allra bästa inom olika konstformer. Hon valde noga och skapade långa och fruktbara relationer. Astrid Lindgren Aktiebolag fortsätter i hennes fotspår. Vi arbetar långsiktigt, med höga krav på kvalitet och trohet mot originalet och vi är stolta och glada över alla våra fantastiska samarbetspartners som tillsammans med oss sprider Astrid Lindgrens verk.

Astrid Lindgrens värld pirater pippi teater

SAMARBETEN

Platser kopplade till Astrid Lindgren

Astrid Lindgren och hennes karaktärer kan upplevas på olika platser runtom i Sverige. Vi har listat alla våra partners där du som besökare kan ta del av Astrid Lindgren och hennes berättelser.

Läs mer om platserna
Astrid lindgren memorial logga litet format

Astrid Lindgren Memorial Award

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Astrid Lindgren Memorial Award) kan ses som svenska folkets pris till barnlitteraturen i världen. Priset är instiftat av Sveriges regering för att hedra Astrid Lindgrens minne och för att öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen.

Läs mer om ALMA
astrid tänker litet format

Astrid Lindgrensällskapet

Astrid Lindgren-sällskapet är en ideell förening för alla som beundrar Astrid Lindgren som författare och människa, och som ser hennes verk som en omistlig del av det svenska kulturarvet och offentliga ställningstaganden som ett föredöme i fråga om självständigt tänkande och omsorg om de svaga och utsatta.

Till Astrid Lindgren-sällskapet
Arkivaskar på KB

Kungliga biblioteket

På Kungliga Biblioteket (KB) finns Astrid Lindgrens arkiv. År 2005 blev det en av de första svenska samlingar som upptogs på UNESCO:s Memory of the World Record, en förteckning över arkiv och dokument som bedömts vara av värde för hela mänskligheten att bevara. Astrid Lindgrens arkiv (signum L230), öppnades för forskare i januari 2008.

Astrid Lindgrens arkiv
astrid med katt litet format

Stiftelsen Solkatten

Stiftelsen Solkatten stiftades av Astrid Lindgren efter att hon 1986 mottagit det danska leksaksföretaget Legos kulturpris. För prissumman, 350 000 svenska kronor, valde Astrid Lindgren att skapa Stiftelsen Solkatten till stöd för barnkultur.

Stiftelsen Solkatten
Radda Barnen Logga

Rädda Barnen

Astrid Lindgren Aktiebolag samarbetar med Rädda Barnen sedan 2020. Genom den gemensamma kampanjen Pippi of Today 2020-2021 stöttade vi flickor på flykt. Nu fortsätter samarbetet, med fokus på Astrid Lindgrens starka engagemang för barns rättigheter.

Rädda Barnen
Expo logga

Expo

Astrid Lindgren Aktiebolag stödjer Stiftelsen Expo och deras arbete för alla människors lika värde oavsett nationalitet, kön, hudfärg, sexuell läggning, ålder och religion. Det vill vi värna och det ville även Astrid Lindgren.

Expo
Astrid-lindgrens-barnsjukhus barn staty

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

När Stockholms läns landsting i början av 1990-talet beslutade att ersätta flera olika barnkliniker i Stockholm med ett enda, helt nytt och mycket bättre barnsjukhus, tillfrågades Astrid Lindgren om hon kunde låna ut sitt namn. Vid sitt tal då startskottet gick jämförde hon forna tiders auktoritära barnkliniker med det nya barnsjukhus, där nu barnen och deras välbefinnande skulle få styra både vårdformer och sjukhusets fysiska utformning – och där respekten för barnen skulle vara central. Det var mot den bakgrunden hon lånade ut sitt namn till detta nya sjukhus; Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Syftet är att stödja och uppmuntra forskningen om barns sjukdomar. Stiftelsen stödjer både individuella forskningsinsatser och större forskningsprojekt.
Läs mer om Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildades 1997 och har som mål att ”främja barns vård vid sjukhuset”. Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande.
Läs mer om Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus här